• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Termini završnih i popravnih ispita za ljetni semestar ak.2017/18. godine

1. međunarodna studentska GREEN konferencija u Osijeku

Studenti Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu sa Studija sanitarnog inžinjerstva uzeli su aktivno učešće na 1. međunarodnoj studentskoj GREEN konferenciji koja se održala 17. i 18. maja 2018. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

Konferencija je organizovana od strane Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mreže institucija iz Hrvatske i inostranstva, povodom Međunarodnog dana bioraznolikosti.

Studenti našeg Fakulteta usmeno su prezentovali dva rada, na temu „Uticaj buke na zdravlje čovjek“ i „Znanje, stav i praksa građana o zdravstvenom i ekološkom značaju vode“.

Konferencija je predstavljla mjesto susreta studenata iz različitih oblasti, gdje su se razmjenjivala znanja i iskustva na temu zaštite okoliša, te smo počašćeni što smo uzeli učešće, predstavili Fakultet zdravstvenih studija i iznijeli svoje radove među 450 participanata. Nakon zatvaranja Konferencije upriličena je posjeta parku prirode Kopački rit.

Odbrana doktorske disertacije: Lejla Obradović - Salčin

VIJEĆE FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Lejla Obradović - Salčin, mr. kliničke fizioterapije, studentica III ciklusa studija – doktorskog studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Valorizacija efekata kineziterapije na kvalitetu života nakon operativnih tretmana kuka“

28.05.2018. godine u učionici br.1. Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, ulica Bolnička 25, s početkom u 13,00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

Iz Dekanata Fakulteta

Sarajevo, 18.05.2018.

Posjeta delegacije iz Albanije

U okviru saradnje Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu i Projekta jačanja sestrinstva (ProSes) u BiH u utorak, 15.05.2018. godine upriličena je posjetila delegacija iz Albanije. Delegaciju su sačinjavali prestavnici različitih institucija: Švicarske ambasade u Albaniji, predstavnici domova zdravlja - medicinske sestre i ljekari porodične medicine, profesori sa Fakulteta za zdravstvenu njegu, predstavnica Helath for all Projekta HAP kao i medicinske sestre iz prakse.

Svrha posjete je upoznavanje sa načinom studiranja na Studijskom programu Zdravstvena njega, predstavljanje revidiranog kurikuluma Zdravstvena njega usklađenog sa EU direktivom za regulisane profesije, kompetencije svršenih studenata I, II i III ciklusa studiranja, mogućnostima akademskog napredovanja medicinskih sestara u BiH, te predstavljanja i obilazak kabineta kliničkih vještina.

Sastanku su prisustvovali Prof.dr. Fatima Jusupović, dekanesa Fakulteta, Prof.dr. Emira Švraka, prodekan za II ciklus studiranja i rukovodilac Ureda za cjeloživotno učenje, Doc.dr. Suada Branković, rukovodilac Studijskog programa Zdravstvena njega, te Doc.dr. Jasmina Mahmutović, rukovodilac Ureda za međunarodnu saradnju Fakulteta i predstavnik Fakulteta u Projektu jačanja sestrinstva u BiH.

Upoznavanje sa iskustvima u domenu obrazovanja medicinskih sestara biće vodilja odgovornim osobama iz Albanije da unapijede obrazovanje, akademsko napredovanje i status medicinskih sestara u Albaniji.

Sarajevo,
16.5.2018.godine

Još članaka...

 1. Obavijest
 2. Termini ispita iz predmeta „Izrada projekta za završni rad“
 3. Sajam kineskih obrazovnih institucija iz Pekinga
 4. Konkurs za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu
 5. Nastava iz predmeta ZAŠTITA NA RADU U LABORATORIJI
 6. 7. Balkanski kongres nuklearne medicine
 7. Posjeta prof. Marlene Cristina Neves Rosa s Politehničkog instituta Leiria - Portugal
 8. Isplori 2018
 9. Obavijest
 10. Sajam Univerziteta i univerzitetske knjige
 11. Obavijest
 12. Dan otvorenih vrata Univerziteta u Sarajevu
 13. Obavještenje
 14. Dan otvorenih vrata Fakulteta zdravstvenih studija
 15. Predaja završnih radova
 16. Obavijest
 17. Dan otvorenih vrata Univerziteta u Sarajevu
 18. Prijave ispita
 19. Obavijest
 20. Promocija knjige: Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji Emira Švraka i saradnici

Strana 1 od 43

  erasmus  

ISO 9001